Nyhet

Oppdatert liste over høyrisikoland etter hvitvaskingsforskriften § 4-10

Euro
EU har oppdatert sin liste over de land som regnes som høyrisikoland, Nigeria og Sør-Afrika har blitt lagt til i listen.

Hvitvaskingsforskriften § 4-10 krever at alle rapporteringspliktige gjennomfører forsterkede kundetiltak over kundeforhold og transaksjoner, som involverer land som EU og FATF har listeført som høyrisikoland.

EU har oppdatert sin liste med virkning fra 16. juli 2023. Endringene gjelder som norsk rett fra samme dato, jf. forskrift om endring av hvitvaskingsforskriften.

Nigeria og Sør-Afrika har blitt lagt til i listen over høyrisikoland. Samtidig har Kambodsja og Marokko blitt fjernet fra listen.

Se EUs fullstendige liste over høyrisikoland på nettstedet til EU-kommisjonens generaldirektorat for finansiell stabilitet, finansielle tjenester og kapitalmarkedsunionen.

Se FATF sin liste over høyrisikoland på deres hjemmeside.