Forsterkede kundetiltak

Forsterkede kundetiltak skal gjennomføres når det er høy risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering, når nærmere angitte personer er en politisk eksponert person (PEP) og når klientforhold eller transaksjon involverer høyrisikoland.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang