Nyhet

E-kurs om hvitvaskingsreglene

Advokatforeningen arrangerer et praktisk rettet e-kurs om hvitvaskingsreglene, og hvordan du som advokat må forholde deg for å etterleve loven. E-kurset holdes av Kristine F. Rørholt.

E-kurset handler om forventninger til internkontroll, og potensielle konsekvenser av avvik fra hvitvaskingslovens regler. Det blir i tillegg gjort rede for forventningen til at advokater etterlever regelverket om internasjonale sanksjoner.

Kurset kan tas når som helst og kvalifiserer til to etterutdanningstimer i advokatetikk.

Her kan du lese mer og melde deg på kurset.