Nyhet

24 nye meklere sertifisert av Advokatforeningen

På Meklingsakademiet bestod 24 deltakere- 20 advokater og fire fra andre yrkesgrupper- evalueringen, og er nå sertifisert som meklere. Gratulerer til dere!

På Meklingsakademiet bestod 24 deltakere- 20 advokater og fire fra andre yrkesgrupper- evalueringen, og er nå sertifisert som meklere. Gratulerer til dere!

Hvert år arrangeres Meklingsakademiet i regi av Advokatforeningen og JUS. Meklingsakademiet er et akademi tilpasset kompetansekravene fra Advokatforeningen, og består av både teori og praktiske øvelser, samt en evaluering. Advokatforeningen har i flere år arbeidet for å øke bruken av mekling, samt styrke meklingskompetansen og praktiseringen for advokater.

Tilgjengeligheten på meklere med spesialkompetanse på ulike områder av jussen øker for hvert år, og dekker nå mange rettsområder. Advokater som er sertifiserte meklere har både advokatbevilling, erfaring som advokat innenfor sitt rettsområde og god kompetanse innen mekling. Mekling ved advokat egner seg godt både for bedrifter og privatpersoner- samt både for små og store saker. Økningen i antall sertifiserte meklere gjør også mekling mer tilgjengelig over hele landet.

Sammenlignet med en prosess i domstolen er mekling som tvisteløsningsmetode et mer ukjent terreng for mange advokater og advokatfullmektiger. Advokatforeningens meklingsutvalg arrangerer derfor kurset «Advokater i mekling- do's and don'ts» 5. desember kl. 17.00-19.00.

Her kan du melde deg på arrangementet 5. desember. 

Her finner du advokater som er sertifiserte meklere.