Nyhet

Her er vinneren av Advokatforeningens talentpris 2023!

Prisen som årets prinsipal går til advokat Christine Haugstvedt Downing i Deloitte advokatfirma, for sitt arbeid med rekruttering og inkludering.

Det er tolvte året på rad at Advokatforeningens talentpris deles ut. Juryen har i år nominert tre kandidater som alle strekker seg langt for å bidra i den personlige og faglige utviklingen til advokatfullmektiger og unge advokater.

Vinneren av Advokatforeningens talentpris 2023 ble delt ut under Advokatforeningens årstalearrangement torsdag kveld. Prisen som årets prinsipal går til advokat Christine Haugstvedt Downing. Juryen mener at hun gjennom sitt arbeid med rekruttering og inkludering, har klart å møte forventningene til de unge som er opptatt av at deres arbeidsplass skal speile mangfoldet i samfunnet ellers.

I år hadde juryen et rekordhøyt antall forslag til nominasjoner å velge mellom, og juryen er glad for at kandidatene som ble foreslått tilhørte flere av Advokatforeningens kretser.

Du kan lese mer om hvem som var nominert til prisen her.

Juryen til Advokatforeningens talentpris består av Ingebjørg Tønnessen (leder), Thea Susanne Skaug, Helle Cecilie Lineikro, Bartek Mioskowski og Hallvard Østgård.

HER ER JURYENS BEGRUNNELSE:

Årets prinsipal: Christine Haugstvedt Downing

Christine Haugstvedt Downing er eiendomsadvokat, og har vært leder av Deloitte Advokatfirma Vest siden 2019. Hun har vært med på å bygge opp kontoret i Bergen, og også eiendomsteamet til Deloitte nasjonalt. 

Juryen legger merke til at Christine ser behovet for å rekruttere et bredt mangfold av talenter. Hun har blant annet vært med på å bygge opp fagmiljøet innenfor bærekraft i Deloitte, og vært sentral i rekrutteringen. I tillegg er hun opptatt av å øke sin kompetanse som en inkluderende leder. Hun har blant annet vært med i et omvendt mentorprogram, hvor hun som mentee sammen med en flerkulturell, ung mentor, utforsket blant annet ubevisste holdninger, og utfordringer og målsettinger innen mangfold. 

Kolleger beskriver Christine som en inkluderende og engasjert leder, som skaper og gir tillit. Hun er inspirerende for andre medarbeidere. Selv om hun legger ned mye tid i arbeidet sitt og tar i et tak når det er nødvendig, så evner hun å balansere det med et privatliv som blant annet inneholder fire barn og toppturer.  

Juryen mener at Christine sitt engasjement for å løfte et mangfold av talenter, samtidig som hun er en god rollemodell for sine medarbeidere, gjør at hun er en verdig kandidat til Advokatforeningens talentpris 2023.