Nyhet

Høyrisikoland etter hvitvaskingsforskriften § 4-10

Hvitvaskingsforskriften § 4-10 krever at alle rapporteringspliktige gjennomfører forsterkede kundetiltak over kundeforhold og transaksjoner som involverer land som EU har listeført som høyrisikoland.

EU oppdaterte sin liste med virkning fra 18. oktober 2023. Kamerun og Vietnam ble lagt til.

Financial Action Task Force (FATF) har en egen liste over høyrisikoland. Selv om denne ikke er inntatt i hvitvaskingsforskriften § 4-10, bør alle rapporteringspliktige forholde seg til denne også.

FATF oppdaterte sin liste med virkning fra 27. oktober 2023. Bulgaria ble lagt til i listen over høyrisikoland. Albania, Caymanøyene, Jordan og Panama ble fjernet fra listen.

EU sin fullstendige liste over høyrisikoland finner du her.  

FATF sin liste over høyrisikoland finner du her (oppdatert 27. oktober 2023).  

Her kan du lese Advokatforeningens artikkel om forsterkede kundetiltak.