Nyhet

Underskriftskampanje for bærekraftig rettshjelp

Mann signerer dokument på laptop
De siste 23 årene har rettshjelpssatsen hatt en realnedgang. En gjennomsnittlig norsk årslønn har opplevd en realøkning på 38 prosent i samme periode. Dagens situasjon er uholdbar. Advokatforeningen har startet en underskriftskampanje for økte rettshjelpssatser. Skriv under og tips gjerne en kollega.

Kjære Emilie Enger Mehl,

Norges rettssystem er blant verdens beste. Frie og uavhengige forsvarsadvokater, bistandsadvokater og andre rettshjelpsadvokater er blant grunnstenene i dette systemet. Advokatene som tar oppdrag under den offentlige rettshjelpsordningen må kompenseres på en måte som gjør at de kan opprettholde høy kvalitet i sitt arbeid.

Vi har forståelse for at kompensasjonen for saker under rettshjelpsordningen ligger lavere enn hva advokater kan fakturere i andre saker. Satsen må imidlertid være bærekraftig, ellers undergraves hele den offentlige rettshjelpsordningen. Vi mener at den offentlige rettshjelpssatsen nå har nå blitt så lav at den utfordrer rettssikkerheten til de mest sårbare i samfunnet – ikke minst i møte med det offentlige.

Gjennom denne underskriftskampanjen ber vi derfor om at:

  • Revidert nasjonalbudsjett øker rettshjelpssatsen i retning av Salærrådets anbefaling for 2024.
  • Regjeringen legger frem en opptrappingsplan som sikrer at rettshjelpssatsen når Salærrådets anbefaling i løpet denne regjeringsperioden.

Les mer om opprettelse av salærrådet på regjeringen.no.  

Her kan du lese mer om salærrådets anbefaling for 2024 

Signer her:

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde