Nyhet

Oppdatert liste over høyrisikoland etter hvitvaskingsforskriften § 4-10

Hvitvaskingsforskriften § 4-10 krever at alle rapporteringspliktige gjennomfører forsterkede kundetiltak over kundeforhold og transaksjoner som involverer land som EU og FATF har listeført som høyrisikoland.

EU har oppdatert sin liste med virkning fra 18. oktober 2023. Endringene gjelder som norsk rett, jf. forskrift om endring av hvitvaskingsforskriften.

Kamerun og Vietnam har blitt lagt til i listen over høyrisikoland.

EU sin fullstendige liste over høyrisikoland finner du på EU-kommisjonens nettside.

FATF sin liste over høyrisikoland finner du på FATFs nettside.

Her kan du lese Advokatforeningens artikkel om forsterkede kundetiltak.