Nyhet

Oppdatert liste over høyrisikoland etter hvitvaskingsforskriften § 4-10

Et bildet av verdenskartet med penger i bakgrunnen
Hvitvaskingsforskriften § 4-10 krever at alle rapporteringspliktige gjennomfører forsterkede kundetiltak over kundeforhold og transaksjoner som involverer land som EU har listeført som høyrisikoland.

Financial Action Task Force (FATF) har en liste over høyrisikoland. Selv om denne ikke er inntatt i hvitvaskingsforskriften § 4-10, bør alle rapporteringspliktige forholde seg til denne listen også.

EU har nylig oppdatert sin liste, med virkning fra 7. februar 2024.

Caymanøyene og Jordan har blitt fjernet fra listen.

EU sin fullstendige liste over høyrisikoland finner du her.

FATF sin liste over høyrisikoland finner du her.

Her kan du lese Advokatforeningens artikkel om forsterkede kundetiltak.