Oppdatert liste over høyrisikoland etter hvitvaskingsforskriften § 4-10

Financial Action Task Force (FATF) har nylig oppdatert sin liste over høyrisikoland, med virkning fra 23. februar 2024.

Hvitvaskingsforskriften § 4-10 krever at alle rapporteringspliktige gjennomfører forsterkede kundetiltak over kundeforhold og transaksjoner som involverer land som EU har listeført som høyrisikoland. 

Selv om FATF sin liste ikke er inntatt i hvitvaskingsforskriften § 4-10, bør alle rapporteringspliktige forholde seg til denne listen også. 

Dette er endringene, som trer i kraft 23. februar 2024:

  • Kenya og Namibia har blitt lagt til i listen over høyrisikoland
  • Barbados, Gibraltar, Uganda og De forente arabiske emirater har blitt fjernet fra listen

FATF sin liste over høyrisikoland finner du på FATFs nettside.

EU sin fullstendige liste over høyrisikoland finner du på EU-kommisjonens nettside.