Nyhet

Streiken trappes opp

Fra og med mandag 11. mars utvides den pågående advokatstreiken.

Svært mange av våre medlemmer har uttrykt et ønske om å streike. Nå får flere muligheten. Som varslet trappes streiken opp. Fra og med mandag 11. mars utvides streiken og forsvarere i Sogn og Fjordane, Oslo, Vestfold og Buskerud vil ikke påta seg saker som gjelder skjult kommunikasjonskontroll. Fra før av streiker de nasjonale samfunnsadvokatene, samt samfunnsadvokatene i Stavanger og Bergen.  

Samfunnsadvokater, også kalt «skyggeadvokater», er advokater som representerer samfunnets interesser i saker hvor politiet, PST, eller E-tjenesten søker å iverksette overvåkningstiltak. Disse advokatene er nødvendige for at overvåkning skal kunne iverksettes. Samfunnsadvokatene streiker på vegne av alle landets forsvars-, bistands-, og rettshjelpsadvokater. 

Advokater som blir bedt om å ta oppdrag som skyggeadvokat i noen av de streikerammede områdene, oppfordres til å takke pent nei til oppdraget.  

Bakgrunnen for streiken, er regjeringens avtalebrudd. Regjeringen gjør rettshjelpssatsen stadig mindre bærekraftig, selv om de har forpliktet seg til det motsatte. De siste 20 årene har en gjennomsnittlig norsk årsinntekt hatt en realøkning på 30 prosent, i samme periode har rettshjelpssatsen hatt en realnedgang. Bare de ti siste årene er satsen kuttet med 9 prosent, justert for inflasjon. Advokatene som jobber på rettshjelpssatsen, gjør en svært viktig og krevende jobb for å opprettholde rettsikkerheten for de mest utsatte i samfunnet. Advokatforeningens budskap til justisminister Mehl er krystallklart, regjeringen må innfri den avtalen som ble inngått med Advokatforeningen i 2022 – og gi rettshjelpssatsen en bærekraftig utvikling allerede i revidert statsbudsjett. Rettsikkerhet kan ikke ivaretas med idealisme og dugnadsånd fra advokatene. Man må kunne påta seg disse viktige oppdragene uten å oppgi muligheten for en normal inntektsutvikling.  

Vi har samlet all informasjon om streiken på denne nettsiden.