Deklarasjonsskjema dødsbo

Bostyrer plikter å sende deklarasjonsskjema til Advokatforeningen umiddelbart etter avsluttet bobehandling. Det skal også sendes deklarasjonsskjema og betales premie ved tilbakelevering av bo.

Dersom bostyrer er medlem av Advokatforeningen, kan man benytte «Søk bostyrer». Bostyrers kontaktinformasjon vil da bli fylt ut automatisk. Dersom bostyrer ikke er medlem av Advokatforeningen må man benytte «Registrer bostyrer».

Registrer bostyrer

Om Advokatforeningens behandling av personopplysninger i forbindelse med forsikringsdekningen se Behandling av personopplysninger