Artikkel

Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling

Sikkerhetsstillelse på 45 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring på 45 millioner kroner. Det er en forutsetning at man minimum enten har eller samtidig tegner grunndekningen i kollektivordningen for advokatvirksomhet.