Artikkel

Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for prinsipal og advokatfullmektig

Sikkerhetsstillelse på 8 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring fra 5 til 20 millioner kroner.