Banktilbud fra Handelsbanken

Handelsbanken tilbyr Advokatforeningens medlemmer gunstig boliglånsrente og personlig oppfølging.

Les mer

Eurocard Gold og Platinum

Advokatforeningens fordelsavtale med Eurocard inkluderer både Eurocard Corporate Gold og Eurocard Corporate Platinum. I begge kortene er det en fullverdig reiseforsikring.

Les mer

Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokat

Sikkerhetsstillelse på 5 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring fra 5 til 20 millioner kroner

Les mer

Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for prinsipal og profesjonsansvarsforsikring for advokatfullmektig

Sikkerhetsstillelse på 8 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring fra 5 til 20 millioner kroner

Les mer

Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling

Sikkerhetsstillelse på 45 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring på 45 millioner kroner.

Les mer

Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring - firmadekning

Firmadekning til advokatfirmaer bestående av minst fem advokater/advokatfullmektiger

Les mer

Styreansvarsforsikring

Som medlem av Advokatforeningen har du tilgang til markedets eneste individuelle styreansvarsforsikring. Og den dekker deg for inntil 50 styreverv.

Les mer

Sykeavbruddsforsikring

Advokatforeningens tilbud om sykeavbruddsforsikring er spesielt tilpasset advokatvirksomhet, og bør tegnes av alle advokater som driver alene eller i små fellesskap.

Les mer

Bostyrerforsikring - dødsbo

Advokatforeningen tilbyr typegodkjent forsikring for bostyrere i offentlig skifte av dødsbo. Forsikringen dekker bostyrers erstatningsansvar for økonomisk tap i egenskap av bostyrer og medhjelper. Forsikringen dekker også bostyrers ansvar ved avhendels...

Les mer

Bostyrerforsikring – konkursbo

Advokatforeningen tilbyr typegodkjent forsikring for bostyrere i konkursbo. Forsikringen dekker bostyrers erstatningsansvar for økonomisk tap i egenskap av bostyrer, medlem av kreditorutvalg, medhjelper eller borevisor. Forsikringen dekker også bostyre...

Les mer

Gruppelivsforsikring

Tilbudet om gruppelivsforsikring består av en dødsrisikoforsikring og en uføredekning (uførekapital). Forsikringen er et rimelig alternativ til en tilsvarende individuell livsforsikring, og benyttes av mange som en gjeldsforsikring.

Les mer

Reiseforsikring

Advokatforeningens tilbud om reiseforsikring, kan tegnes for bare å dekke jobbreiser, alternativt som en heltidsreiseforsikring som også dekker fritidsreiser.

Les mer

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring gir erstatning til ansatte som blir utsatt for yrkessykdom eller arbeidsulykker på arbeidsstedet i arbeidstiden. Forsikringen er lovpålagt for alle bedrifter med ansatte. Dersom du er ansatt i eget AS, plikter du også å tegne...

Les mer

Fritidsulykkesforsikring

Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen dekker bare arbeidsulykker. Med en fritidsulykkesforsikring er ansatte, alternativt du som selvstendig næringsdrivende, også dekket for ulykker på fritiden.

Les mer

Familieulykkesforsikring

Familieulykkesforsikring gir økonomisk sikkerhet dersom du eller ektefelle/samboer eller barn skulle bli utsatt for en ulykke. Forsikringen gir en engangsutbetaling ved varig medisinsk invaliditet eller dødsfall som følge av ulykke.

Les mer

Kontorforsikring

Advokatforeningens tilbud om kontorforsikring (eiendelsforsikring) er en kombinert forsikring som dekker skade på inventar og løsøre forårsaket av blant annet brann, vann og tyveri, i tillegg til andre plutselige og uforutsette skader.

Les mer