Advokatbladet

Advokatbladet er Advokatforeningens medlemsblad. Bladet utøver kritisk journalistikk og setter advokatenes interesser på dagsorden

Advokatbladet er redaksjonelt uavhengig av Advokatforeningen, og redigeres etter prinsippene i Redaktørplakaten.

Bladet kommer ut ti ganger i året, og har et opplag på cirka ni tusen eksemplarer.

Advokatbladet har som mål å utøve saklig og uavhengig journalistikk om forhold som er av betydning for advokater, og stimulere til engasjement og meningsbrytning i justispolitiske spørsmål.

Bladet er en nyttig kilde til informasjon om utviklingen og mangfoldet i bransjen, og blir fulgt med interesse av beslutningstagere i rettssamfunnet også utover advokatenes kretser.

Bladet har egne juridiske fagsider med siste nytt om relevante lover og forskrifter, samt prinsipielt viktige rettsavgjørelser.

Medlemmene i Advokatforeningen, unntatt studentmedlemmer, får Advokatbladet gratis tilsendt i posten, men alle som ønsker kan abonnere på bladet.

Er du annonsør?

Ved å annonsere i Advokatbladet treffer du en høyt utdannet og engasjert målgruppe med en snittinntekt på i underkant av en million kroner (800.000 kr for kvinner / 1,5 millioner kr for menn). Bladet har om lag femten tusen lesere, ifølge tall fra Norsk Gallup.

Kontakt markedskonsulent Jannicke Isaksen for mer informasjon og priser marked@advokatbladet.no.