Advokathåndboken

Advokathåndboken er en samling av det vesentligste av regelverk og retningslinjer som utgjør rammene rundt advokatens virksomhet.

Dette er den tredje utgaven av Advokathåndboken. Boken inneholder sentrale lover, forskrifter, rundskriv, retningslinjer og anbefalinger knyttet til organisering og drift av advokatvirksomhet samt advokatetikk. Her finner du blant annet Regler for god advokatskikk med kommentarer og praksis, hvitvaskingsrutiner og regelverk knyttet til salærberegning – alt samlet og lett tilgjengelig.

Innholdsoversikt:
1. Sentrale regler om advokatvirksomhet
2. Advokatbevilling, autorisasjon mv.
3. Salær og regnskap
4. Hvitvaskingskontroll
5. Generelle retningslinjer
6. Advokatforeningen
7. Advokatetikk

Veiledende pris: Kr 695,- inkl. mva.

Pris for medlemmer av Advokatforeningen: Kr 495,- inkl. mva.

 

BESTILL ADVOKATHÅNDBOKEN 2016/17

Bestiller
Betaler