Gyldendal Rettsdata

Advokatforeningens avtale med Gyldendal Rettsdata gir nyetablerte advokatvirksomheter 50 prosent rabatt på første års abonnement.

Tilbudet gjelder ved kjøp av Rettsdata Total. Det medfølger også gratis kursopplæring i produktet.

Innholdet i Rettsdata Total

Gyldendal Rettsdata leverer nettbaserte rettskildedatabaser mot det juridiske profesjonsmarkedet i Norge.

Ved bestilling av Rettsdata Total får du samlet tilgang til Norsk Lovkommentar, alle spesialfag, praktiske maler og verktøy og en omfattende samling kommentarutgaver og juridisk litteratur.

Deltagelse på felleskurs med varighet på to timer, gir to timer etterutdanning i Advokatforeningens etterutdanningsordning.

Les mer om Rettsdata Total

Bestill Rettsdata Total

Hvis du ønsker 50 prosent rabatt på Rettsdata Total og oppfyller kriteriene, kan du sende e-post til rettsdata@rettsdata.no eller ringe tlf. 22 99 04 20.

Tilbudet gjelder bare for medlemmer av Advokatforeningen.og firmaer som er nyetablert i løpet av de siste 12 måneder. Sammenslåing av to eller flere etablerte advokatvirksomheter til ett nytt firma faller utenfor ordningen. Det samme gjelder oppsplitting av et etablert advokatfirma til to eller flere virksomheter.