Kundesjekk.no

Advokatforeningen har inngått et samarbeid med Kundesjekk.no for å tilby medlemmer et verktøy i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Kundesjekk.no er en webportal som forenkler arbeidet med kundekontrollen av bedriftskunder, personkunder og gir løpende oppfølging. Bli mer effektiv i antihvitvaskingsarbeidet og bruk tid der det er størst mistanke for risiko.

Ved etablering av nye klientforhold kan du raskt og enkelt:

  • Innhente nødvendig informasjon om klienten, både bedrifter og personer.
  • Stille anti-hvitvaskingsspørsmål til klienten i et egenerklæringsskjema og samtidig la klienten bekrefte/korrigere hvem som er reelle rettighetshavere og annen usikker informasjon.
  • La klienten signere på skjemaet, slik at vedkommende blir legitimert med BankID.
  • Gjør søk på PEP og sanksjonslister + hente andre risikoindikatorer på den som handler på vegne av en bedrift og alle de reelle rettighetshaverne.

Bruk av kundesjekk.no og BankID AML er en effektiv måte å innhente et godt vurderingsgrunnlag. Advokaten må selv analysere risikoen til den enkelte klienten, utfra egne rutiner og risikovurderinger.

Avtalen mellom Advokatforeningen og Kundesjekk.no gir eksklusive rabatter for Advokatforeningens medlemmer.
Les mer her (krever innlogging)

Les mer og få tilbud på kundesjekk.no