Lovdata Pro - introduksjonstilbud

Advokatforeningens avtale med Stiftelsen Lovdata gir nyetablerte advokatvirksomheter gratis bruk av Lovdata Pro i et halvt år.

Lovdata Pro inneholder både norske rettskilder og internasjonale rettskilder. Tjenesten inneholder også nyttige personlige juridiske arbeidsverktøy. Det er enkelt å finne relevante rettskilder via globale hurtigsøk, der man blant annet kan filtrere på rettskilder, tidsintervaller og rettsområder for å gjøre resultatene mer relevante.

Noen av de personlige arbeidsverktøyene:

  • Bli varslet om nye rettsavgjørelser til bestemte lover, lovparagrafer eller til bestemte rettsområder. Bli varslet om endringer i lovverket.
  • Opprett utvalg med dokumenter fra ulike søk.  Utvalgene kan lastes ned og om ønskelig omdannes til word-dokumenter med innholdsfortegnelse og sidenummerering (og innarbeidelser).
  • Du kan skrive egne merknader og innarbeide lovteksten med markeringer og understrekinger.
  • Del informasjon og samhandle med andre brukere.

Hvis du ønsker gratis tilgang til Lovdata Pro i et halvt år, kan du sende en e-post til marked@lovdata.no . Dersom du inngår løpende avtale får du 30% rabatt på første hele året etter at prøveperioden er utgått. Mer om priser her; https://lovdata.no/tjenester/pro/pris

Tilbudet gjelder bare for medlemmer av Advokatforeningen.