Bransjeundersøkelsen

Hensikten med bransjeundersøkelsen er å etablere et faktagrunnlag for analyser og vurderinger av advokatbransjen og advokatyrket i Norge. I undersøkelsen kartlegges omsetning, inntekter, priser, kostnader og strukturelle forhold i bransjen.

Les mer

Lønnsstatistikk 2015

Ved hjelp av vår lønnsundersøkelse som ble sendt ut i desember 2015, har vi igjen kartlagt inntektsforhold for medlemmer som er ansatt i advokatfirma, bedrift, organisasjon og offentlig sektor. Statistikken viser en total lønnsvekst i bransjen på 2,3 %...

Les mer

Lønnskalkulator 2016

Tallene i lønnskalkulatoren er hentet fra vår årlige lønnsundersøkelse som gjennomføres blant advokater og fullmektiger som er ansatt i advokatfirma, bedrift, organisasjon og offentlig sektor.  Forbehold for kalkulator

Les mer