Bransjeundersøkelsen

Hensikten med bransjeundersøkelsen er å etablere et faktagrunnlag for analyser og vurderinger av advokatbransjen og advokatyrket i Norge. I undersøkelsen kartlegges omsetning, inntekter, priser, kostnader og strukturelle forhold i bransjen.

Les mer

Lønnsstatistikk 2016

Vi har kartlagt inntektsforhold for medlemmer som er ansatt i advokatfirmaer, bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor, basert på vår lønnsundersøkelse som ble gjennomført i desember 2016. Statistikken viser at lønnsveksten i bransjen var noe høye...

Les mer

Lønnskalkulator 2017/2018

Tallene i lønnskalkulatoren er hentet fra vår lønnsundersøkelse som ble gjennomført blant advokater og fullmektiger som er ansatt i advokatfirma, bedrift, organisasjon og offentlig sektor desember 2017.  Forbehold for kalkulator Hele lønnsstatistikken...

Les mer

Lønnsstatistikk 2017

Lønnsstatistikken for 2017 viser at det har vært en negativ lønnsutvikling for advokater det siste året. Bedriftsadvokatene og ansatte advokater går mest ned, mens offentlige advokater har hatt en svak økning i lønn.

Les mer