Bransjeundersøkelsen

Hensikten med bransjeundersøkelsen er å etablere et faktagrunnlag for analyser og vurderinger av advokatbransjen og advokatyrket i Norge. I undersøkelsen kartlegges omsetning, inntekter, priser, kostnader og strukturelle forhold i bransjen.

Les mer

Lønnsstatistikken er klar

Sjekk inntekten til ansatte advokater og advokatfullmektiger for 2021.

Les mer