Bransjeundersøkelsen

Hensikten med bransjeundersøkelsen er å etablere et faktagrunnlag for analyser og vurderinger av advokatbransjen og advokatyrket i Norge. I undersøkelsen kartlegges omsetning, inntekter, priser, kostnader og strukturelle forhold i bransjen.

Les mer

Lønnsstatistikk 2016

Vi har kartlagt inntektsforhold for medlemmer som er ansatt i advokatfirmaer, bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor, basert på vår lønnsundersøkelse som ble gjennomført i desember 2016. Statistikken viser at lønnsveksten i bransjen var noe høye...

Les mer

Lønnskalkulator 2016

Tallene i lønnskalkulatoren er hentet fra vår årlige lønnsundersøkelse som gjennomføres blant advokater og fullmektiger som er ansatt i advokatfirma, bedrift, organisasjon og offentlig sektor.  Forbehold for kalkulator

Les mer