Bransjeundersøkelsen

Hensikten med bransjeundersøkelsen er å etablere et faktagrunnlag for analyser og vurderinger av advokatbransjen og advokatyrket i Norge. I undersøkelsen kartlegges omsetning, inntekter, priser, kostnader og strukturelle forhold i bransjen.

Les mer

Lønnskalkulator

Tallene viser gjennomsnittsinntekten for ulike advokatgrupper – avhengig av eksamensår, tittel og geografisk arbeidssted.

Les mer