Advokatforeningens disiplinærutvalg

Advokatforeningens representantskap besluttet i mai 2022 å stoppe inntaket av nye klagesaker til disiplinærutvalgene.

Fra og med 1. januar 2023, som et ledd i overgangen til nytt disiplinærsystem som vil komme med advokatloven. Endringen innebærer at alle klagesaker innkommet etter 1. januar 2023 behandles av Disiplinærnemnden som eneste instans.

Les mer om Disiplinærnemnden