Advokatforeningens disiplinærutvalg

Advokatforeningens representantskap besluttet i mai 2022 å stoppe inntaket av nye klagesaker til disiplinærutvalgene fra og med 01.01.2023, som et ledd i overgangen til nytt disiplinærsystem som vil komme med advokatloven. Endringen innebærer at alle klagesaker innkommet etter 01.01.2023 behandles av Disiplinærnemnden som eneste instans.

Kontaktinformasjon

Tlf. 22 03 50 50 kl. 12-15 mandag-fredag
E-post:

Disiplinærutvalgene

Kåre I. Moljord er leder og talsperson for Advokatforeningens disiplinærutvalg.

Advokatforeningen har til sammen syv regionale disiplinærutvalg. Hvert utvalg har minst fem medlemmer. Medlemmene er advokater som blir oppnevnt av Advokatforeningens hovedstyre.