Referat fra ekstraordinært styremøte i Forsvarergruppen 7. desember 2023

I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjett for 2024 ble det innkalt til ekstraordinært styremøte i Forsvarergruppens styre.

Møtedeltakere:

 • Mette Yvonne Larsen, leder av Forsvarergruppen
 • Espen Wangberg
 • Merete Smith
 • Jon Wessel-Aas
 • Jon Anders Hasle
 • Petter Sogstad Grannes
 • Henriette Willix
 • Kim Brügger Villanger
 • Annichen Rye-Holmboe
 • Øivind Sterri
 • Berit Reiss-Andersen, leder av Lovutvalget for strafferett og straffeprosess
 • Olle Nohlin
 • Martin Kaasgaard Nielsen
 • Kristin Fagerheim Hammervik, leder av Advokatforeningens bistandsadvokatutvalg

Rettshjelpssatsen

Rettshjelpssatsen ble stående uendret etter budsjettforliket.  Som varslet på styremøtet 21.11.23 er aksjon øverst på dagsorden.

Det er nødvendig å legge press på regjeringen for å oppnå at rettshjelpssatsen løftes til et bærekraftig nivå. Styret ønsker derfor at det utredes hvilke aksjonsformer som vil være mest virkningsfulle, og sørge for at disse planlegges godt. Det ble på denne bakgrunn nedsatt en aksjonsgruppe som skal se nærmere på hvilke aksjonsformer som kan iverksettes frem mot revidert nasjonalbudsjett, som legges frem i mai 2024.

Aksjonsgruppen består av følgende medlemmer:

 • Mette Yvonne Larsen, leder av Forsvarergruppen
 • Espen Wangberg, nestleder i Forsvarergruppen
 • Jon Anders Hasle, styremedlem i Forsvarergruppen
 • Kim Brügger Villanger, styremedlem i Forsvarergruppen
 • Kristin Fagerheim Hammervik, leder av Advokatforeningens bistandsadvokatutvalg
 • Olle Nohlin

Aksjonsgruppen vil møtes før jul for å legge en videre plan for arbeidet.