Referat fra ekstraordinært styremøte i Forsvarergruppen 23. oktober 2021

Ekstraordinært styremøte i Forsvarergruppen 23. oktober 2021.

Deltakere:
Marius O. Dietrichson
Cecilie Nakstad
Bendik Falch-Koslung
Maria Hessen Jacobsen
Petter Sogstad Grannes
Berit Holm  - Sekretær
Armin Khoshnewiszadeh - Advokatforeningens representant

Kopi: Marit Lomundal Sæther
Espen Wangberg
Elin Grinde - Fungerende leder av Yngre forsvarere 

Sted: Oslo
Referent: Armin Khoshnewiszadeh
Dok.nr. 8/2021

Det ble under Forsvarergruppens høstseminar diskutert en mulig aksjon. Styret ble styret på kort tid innkalt til møte for å ta stilling til spørsmålet.

Styret godkjente agendaen for møtet.

1. Aksjon

Forsvarergruppens tilstedeværende styremedlemmer vedtok enstemmig å støtte en aksjon hvor forsvarere ikke lenger tar straffesaker i Høyesterett med det formål å tvinge frem en bærekraftig rettshjelpsats, reversering av reisegodtgjørelsen, samt å få etablert en forhandlingsløsning for fremtidig fastsettelse av rettshjelpssalæret, dersom det ikke gis tilstrekkelig positive signaler i regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet. Aksjonen skal sikre publikum en bedre rettshjelpsordning, og det er en forutsetning at en aksjon gjennomføres på en måte slik at det rettssøkende publikum påvirkes i minst mulig grad.