Eiendomsmeglingsutvalget

Eiendomsmeglingsutvalget skal bl.a. jobbe for å styrke advokatens rolle som eiendomsmegler og være et forum for drøfting av faglige spørsmål knyttet til eiendomsmegling.

Leder Christensen, Andreas S. Advokatfirma Christensen Friis-Møller Pettersson DA
Medlem Bjorøy, Chriss Advokatfirmaet Riisa & Co ANS
Medlem Dahle, Øyvind Advokatfirmaet Dahle AS
Medlem Hodneland, Knut Ræder Bing Advokatfirma AS
Medlem Reier, Marte Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co. AS