Ekspertgruppe mot hvitvasking

Ekspertgruppen har til formål å bidra til å styrke Advokatforeningens arbeid for øke advokaters bevissthet om hvitvaskingsspørsmål og sikre advokaters etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Leder Thore, Susanne Munch Arntzen de Besche Advokatfirma AS
Medlem Backer, Jan L. Wikborg Rein Advokatfirma AS
Medlem Brandi, Thomas Advokatfirmaet Schjødt AS
Medlem Dyrland, Bjørn Advokatfirmaet Dyrland AS
Medlem Lindman-Johannesen, Carine Lindman Advokatfirma AS
Medlem Munthe-Kaas, Hugo Advokatfirma DLA Piper Norway DA
Medlem Rørholt, Kristine Frivold DNB Bank ASA
Medlem Trøbråten, Kjersti Tøgard Advokatfirmaet Wiersholm AS