Ekspertgruppe mot hvitvasking

Ekspertgruppen har til formål å bidra til å styrke Advokatforeningens arbeid for øke advokaters bevissthet om hvitvaskingsspørsmål og sikre advokaters etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Leder Thore, Susanne Munch Arntzen de Besche Advokatfirma AS
Medlem Backer, Jan L. Wikborg Rein Advokatfirma AS
Medlem Brandi, Thomas Advokatfirmaet Schjødt AS
Medlem Edin, Einar Advokat Einar Edin AS
Medlem Mydske, Tore Advokatfirmaet Thommessen AS
Medlem Rørholt, Kristine Frivold DNB Bank ASA
Medlem Trøbråten, Kjersti Tøgard Advokatfirmaet Wiersholm AS
Medlem Tveøy, Sicilie Advokatfirmaet Hjort AS