Utvalget for å fremme likestilling og mangfold i advokatbransjen (tidl. kvinneutvalget) skal jobbe for mangfold i advokatbransjen, uavhengig av kjønn og bakgrunn.

Utvalget for å fremme kvinneandelen i advokatyrket (kvinneutvalget) har sett det som sitt mandat å omfatte all form for aktivitet som direkte eller indirekte kan bidra til å høyne andelen kvinnelige advokater i Advokatforeningen. Utvalget har jobbet aktivt for å belyse de utfordringer kvinner møter i advokatbransjen, og hva som kan jevne ut ulikhetene.

I tråd med tiden og utviklingen i samfunnet har kvinneutvalget de siste årene diskutert muligheten for å utvide utvalgets nedslagsfelt. Det å jobbe med mangfold i advokatbransjen handler nå om mer enn å øke kvinneandelen. Utvalget ser at det er likhetstrekk i mekanismene som hindrer kvinner å komme opp og frem, og de som hindrer mennesker med minoritetsbakgrunn, funksjonsnedsettelser eller annen legning i det samme.

I sitt møte 23. oktober 2020 vedtok Advokatforeningens hovedstyre å endre utvalgets navn til Utvalg for å fremme likestilling og mangfold i advokatbransjen (Mangfoldsutvalget) fra og med 01.01.2021. Utvalgets fokus blir heretter å jobbe med mangfold i advokatbransjen, uavhengig av kjønn og bakgrunn.

Leder Jorkjend, Heidi Advokatfirmaet Thommessen AS
Medlem Aalmo, Kristian Foss Advokatfirmaet Glittertind AS
Medlem Aarsheim, John Erik Stiegler Advokatfirma AS
Medlem Arnet, Mita Chanana Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD)
Medlem Hasle, Kristine Advokatfirmaet Wiersholm AS
Medlem Knutsen, Thomas Arbeidsgiverforeningen Spekter
Medlem Li, Wensing Pytterud Deloitte Advokatfirma AS
Medlem Skaug, Thea Susanne DNB Bank ASA
Sekretær Salvador, Hannah Marion Pineda Den Norske Advokatforening