Opp eller ut?

En kvalitativ rapport om kvinnelige advokaters vei ut av bransjen og utfordringer knyttet til å kombinere karriere og omsorgsansvar

Kvinnene er i flertall blant nyutdannede jurister, og over halvparten av alle ferske advokatfullmektiger, er kvinner. Imidlertid synker kvinneandelen sterkt med økende stillingsnivå. Selma Therese Lyng har på vegne av Advokatforeningens Kvinneutvalg undersøkt hvorfor, og kommer med forslag til løsninger.

Last ned rapporten her