Tiltak for å fremme kvinneandelen i advokatbransjen

Rapport fra et arbeidsutvalg oppnevnt av Advokatforeningens faste kvinneutvalg, november 2011

Last end rapporten her

Kvinneutvalget inviterte i oktober 2010 advokatbransjen til et arbeidsutvalg for utarbeidelse av prinsipper for "beste arbeidsgiverpraksis", samt å foreslå andre tiltak som kan bidra til å høyne kvinneandelen i advokatbransjen.

Rapporten tar for seg den fremtidige etterspørsel etter advokattjenester og jurister, advokatbransjens muligheter og utfordringer, arbeidsgivertiltak, utvikling av debattforum, ny nettside og utdeling av en talentpris. Fra rapportens oppsummering: « Advokatbransjen trenger de beste hodene uavhengig av kjønn eller bakgrunn. Med de trendene vi nå ser, er det åpenbart at 70 % av talentmassen er kvinner».

Gjennom målrettede arbeidsgivertiltak og omdømmesamarbeid med Advokatforeningen kombinert med et mer bevisst mangfoldsperspektiv, bør det være gode muligheter for å gjøre advokatyrket så attraktivt at kvinner velger advokatyrket, og blir i advokatyrket.

ARBEIDSUTVALGETS MEDLEMMER

Representanter fra Forum for de store advokatfirmaene

 • Anne Helene Osberg, Advokatfirmaet Selmer DA
 • Carl O. Geving, Advokatfirmaet Thommessen AS
 • Gro Stava, Advokatfirmaet Haavind AS
 • Thomas Nordby, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
 • Elin Veiteberg, Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Representanter fra Kvinneutvalget:

 • Kristine M. Madsen, Bull & Co Advokatfirma AS
 • Marianne Bergmann Røren, Fokus Bank ASA
 • Eli Aasheim, Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS
 • Eva Westby, Advokatfellesskapet Westby, King & Co.

Representant fra Yngre advokater i Oslo Krets:

 • Håkon Bodahl-Johansen, Advokatfirmaet Elden DA

Representant fra Advokatforeningens sekretariat:

 • Anne Holst