Menneskerettighetsutvalget

Nyhet

Utvalget på besøk på Trandum

Karsten A. Anfinsen og Nicolai V. Skjerdal
Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, representert ved Nicolai V. Skjerdal og Karsten A. Anfinsen, var 2. mai på besøk hos politiets utlendingsinternat på Trandum. Ett av utvalgets faste oppgaver er å kartlegge forholdene til beboerene på internatet.
 
Det ble en nyttig og lærerik dag hvor utvalget fikk sett endringer og forbedringer siden sist besøk i 2021. Utvalget vil etter besøket skrive en rapport fra besøket.