Menneskerettighetsutvalget

Utvalgets oppgave er å arbeide for å fremme respekt for og etterlevelse av menneskerettighetene, med særlig fokus på forholdene i Norge.


Retningslinjer for Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg arbeider for å ivareta og styrke grunnleggende menneskerettigheter – nasjonalt og internasjonalt. Utvalget fokuserer på menneskerettighetene - grunnleggende rettigheter som tilkommer ethvert menneske, uansett rase, kjønn, religion eller annen status.

Henvendelser til menneskerettighetsutvalget bes rettes til utvalgets sekretær, Elisa Bogaard Vangen, på e-post

Menneskerettighetsutvalget arbeider blant annet med:

  • Høringsuttalelser på områder med betydning for menneskerettigheter
  • Forholdene ved Trandum utlendingsinternat
  • Norges bruk av politiarrest
  • Deltagelse i NIMs rådgivende utvalg, NGO-forum for menneskerettigheter, Sivilombudets forebyggingsenhet og Koalisjonen for ansvarlig næringsliv
  • Samarbeid med andre organisasjoner, som Dommerforeningen, Helsingforskomiteen, Amnesty og ICJ
  • Advokaters rettsstilling i Tyrkia
  • Det årlige menneskerettighetsseminaret
Leder Jacobsen, Maria Hessen Elden Advokatfirma AS - Bergen
Medlem Anfinsen, Karsten Alexander Advokatfirma Haakstad & Co DA
Medlem Engesbak, Morten Advokat Morten Engesbak AS
Medlem Hektoen, Ellen-Karine DNB Bank ASA, Konsernjuridisk
Medlem Holm, Constance Advokatfirmaet Lund & Co DA
Medlem Methi, Erlend Andreas Advokatfirmaet Wiersholm AS
Medlem Roscher, Elisabeth Wikborg Rein Advokatfirma AS
Medlem Skjerdal, Karl Nicolai Vogt Fend advokatfirma DA
Sekretær Vangen, Elisa Bogaard Den Norske Advokatforening