Felles retningslinjer for Yngre advokater

20.mars 2020 vedtok Advokatforeningens hovedstyre felles retningslinjer for Yngre Advokater