Yngre Advokater (forkortet YA) er en undergruppe i Advokatforeningen for medlemmer under 40 år.

Det er opprettet YA-styrer i følgende kretser: Oslo, Vestland, Sør-Rogaland, Troms, Trøndelag, Midt-Hålogaland, Østfold og Follo, Buskerud, Vest-Agder, Hedmark og Romerike. 

Formålet til YA er å bidra til å skape et felles miljø blant advokatfullmektiger og yngre advokater i sin krets, samt ivareta deres interesser på tvers av bransje- og firmatilhørighet. YA-styrene organiserer faglige og sosiale arrangementer, kurs og foredrag i løpet av året og arbeider ellers for å påvirke politikken lokalt, i tråd med kretsens og Advokatforeningens rettspolitiske virksomhet for øvrig.

YA-styrene kommuniserer med hverandre gjennom halvårlige møter i Advokatforeningens faste utvalg for YA. Utvalget består av leder og nestleder fra hvert av de lokale YA-styrene, med tillegg av to ekstra medlemmer fra styret i Oslo. Utvalget kommuniserer også med Advokatforeningens hovedstyre gjennom sitt faste observatørmedlem.

Utvalget for YA er medlem av de internasjonale organisasjonene EYBA (European Young Bar Association) og AIJA (International Association of Young Lawyers).

For mer informasjon om din YA-krets, se nettsiden for ditt YA-styre under fanen «Styrene».

Leder Forssten, Anton Nordia Law Advokatfirma AS
Medlem Flobergseter, Mari Enger Advokatfirmaet Consensus ANS
Medlem Hagem, Magnus Bull & Co Advokatfirma AS
Medlem Jensen, Vetle Andre Mitchell Advokatfirmaet Meling AS
Medlem Khan, Ishak Skjæraasen Advokatfirmaet Økland & Co DA
Medlem Lineikro, Helle Cecilie Advokatfirma Tofte AS
Medlem Lundøy, Irmelin Brandt Preto Askevold & Fehr Advokatfirma ANS
Medlem Lystad, Anne-Berit Økland Advokatfirmaet Varder AS
Medlem Minde, Liv Silje Norges Rederiforbund
Medlem Myhr, Thomas Hoff Pretor Advokat AS
Sekretær Gilbody, Line Bettina Den Norske Advokatforening
Varamedlem Brandstorp, Jarle Advokatfirmaet Planke DA
Varamedlem Falk-Larssen, June Bjerkan Stav Advokatfirma AS
Varamedlem Fuglestein, Tor Sverre Dialogadvokatene
Varamedlem Gjerseth, Ida Advokatfirmaet Legal AS
Varamedlem Langseth, Eivind
Varamedlem Løvås, Linn Sofi Advokatene Rekve, Pleym & Co
Varamedlem Moe, Kristin Bjørlo CMS Kluge Advokatfirma AS
Varamedlem Østman, Malin Fritzøe Advokatfirmaet SGB Storløkken AS