Yngre Advokater (forkortet YA) er en undergruppe i Advokatforeningen for medlemmer under 40 år.

Det er opprettet YA-styrer i følgende kretser: Oslo, Vestland, Sør-Rogaland, Troms, Trøndelag, Midt-Hålogaland, Østfold og Follo, Buskerud, Vest-Agder, Hedmark, Romerike og Møre og Romsdal. 

Formålet til YA er å bidra til å skape et felles miljø blant advokatfullmektiger og yngre advokater i sin krets, samt ivareta deres interesser på tvers av bransje- og firmatilhørighet. YA-styrene organiserer faglige og sosiale arrangementer, kurs og foredrag i løpet av året og arbeider ellers for å påvirke politikken lokalt, i tråd med kretsens og Advokatforeningens rettspolitiske virksomhet for øvrig.

YA-styrene kommuniserer med hverandre gjennom halvårlige møter i Advokatforeningens faste utvalg for YA. Utvalget består av leder og nestleder fra hvert av de lokale YA-styrene, med tillegg av to ekstra medlemmer fra styret i Oslo. Utvalget kommuniserer også med Advokatforeningens hovedstyre gjennom sitt faste observatørmedlem.

Utvalget for YA er medlem av de internasjonale organisasjonene EYBA (European Young Bar Association) og AIJA (International Association of Young Lawyers).

For mer informasjon om din YA-krets, se nettsiden for ditt YA-styre under fanen «Styrene».

Leder Minde, Liv Silje Norges Rederiforbund
Nestleder Jensen, Vetle Andre Mitchell Advokatfirmaet Meling AS
Medlem Baugerud, Matias Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS
Medlem Eian, Lisa Viggen Eian Advokatfirma AS
Medlem Flobergseter, Mari Enger Advokatfirmaet Consensus ANS
Medlem Khan, Ishak Skjæraasen Advokatfirmaet Økland & Co DA
Medlem Linaker, Hanne Advokatfirma Eurojuris Nord AS
Medlem Lineikro, Helle Cecilie Advokatfirma Tofte AS
Medlem Lundøy, Irmelin Brandt Preto Askevold Advokatfirma DA
Medlem Myhr, Thomas Hoff Pretor Advokat AS
Medlem Norø, Mariell Advokatfirmaet Østgård DA
Medlem Sandsberg, Åste Emilie Advokatfirmaet Varder AS
Medlem Silset, Ivar Advokatene på Storkaia DA
Medlem Sørby, Tuva TYR Advokatfirma AS
Medlem Tashakori, Omar Advokatfirmaet Legalis AS
Sekretær Gilbody, Line Bettina Den Norske Advokatforening
Varamedlem Fuglestein, Tor Sverre Dialogadvokatene
Varamedlem Gaarder, Henny Kristine BDO Advokater AS avd. Moss
Varamedlem Gjerseth, Ida Advokat Ida Gjerseth
Varamedlem Grinde, Elin Advokatfirmaet Lærum, Lier, Stende & Berven AS
Varamedlem Lemos, Aila Linn Hoffstad Advokatfirmaet Consensus ANS
Varamedlem Moe, Kristin Bjørlo CMS Kluge Advokatfirma AS
Varamedlem Nilsen, Marianne Elden Advokatfirma AS - Tromsø
Varamedlem Olsen, Julie Opgård Advokatfirmaet Finn AS
Varamedlem Vegsund, Sander Haavik Kvale Advokatfirma DA avd. Ålesund
Varamedlem Wæhle, Aud-Silje BDO Advokater AS avd Trondheim