Merete Smith CV

Yrkeserfaring:

2003 – dd Advokatforeningen – Generalsekretær

2002 – 2003 Borgarting lagmannsrett – konstituert lagdommer

Konstituert lagdommer i seks måneder.

1993 – 2002 Justisdepartementet

  • 2001-2002: Avdelingsdirektør i Sivilavdelingen
  • 1999-2001: Avdelingsdirektør i Polaravdelingen
  • 1996-1998: Avdelingsdirektør i Domstolavdelingen
  • 1993-1995: Rådgiver/byråsjef/konstituert underdirektør i Sivilavdelingen.

1990-1992 Asker og Bærum herredsrett – Dommerfullmektig

1988 – 1990 Advokatfirma Wikborg Rein – Advokatfullmektig

Utdannelse:

2001 Forsvarets høyskole

1988 LL.M. Georgetown University, Fulbright-stipendiat

1987 Cand. jur., Universitetet i Oslo.

1991 Advokatbevilling

Tillitsverv/Annen erfaring:

2014 – dd Leder av CEEBA (Chief Executives of the European Bar Associations)

2014 – dd Co-leder av Bar Executives Committee i International Bar Association (IBA)

2003-dd Styremedlem i Juristenes Hus AS

2003-dd Styremedlem i Juristenes Utdanningssenter

2017 – 2021 Styreleder i Nationaltheatret

2017 – 2020 Medlem og leder av valgkomiteen i UNICEF

2015 – 2018 Leder av Idrettsmedisinsk etisk råd i Norges Idrettsforbund

2012 – 2013 Medlem av utvalget som vurderte Den norske toppidrettsmodellen
– norsk toppidrett fram mot 2022

2006 – 2015 Vara/medlem av DNBs representantskap

2008-2013 Møtende varamedlem kontrollkomiteen i DNB

2003-2014 Særskilt oppnevnt meklingsmann, Riksmeklingsmannen

1995 – 1996 Medlem av utvalg som fremla NOU 1996:21 Mer effektiv inndragning av vinning