Generalsekretær og sekretariat

Generalsekretæren forestår den daglige driften av foreningen.

Generalsekretæren er ansatt av hovedstyret og representerer Advokatforeningen i den daglige driften.

Generalsekretæren forbereder saker som skal behandles i arbeidsutvalg, hovedstyret eller representantskap, og har forslags- og talerett i disse organene – men ikke stemmerett. Saker som er av uvanlig art eller er av stor betydning, skal forelegges hovedstyret eller arbeidsutvalget.

Generalsekretæren skal sørge for at foreningen har et sekretariat, og sammen med dette forestå den daglige utøvelsen av foreningens samlete virksomhet.

Merete Smith er generalsekretær i Advokatforeningen. Hun har vært ansatt siden 2003. Lenke til CV.