Hovedstyret

DSCF6053 (2).jpgHovedstyret bestyrer foreningens virksomhet og forvalter dens midler. Hovedstyrets leder er Advokatforeningens leder.

Hovedstyrets sammensetning

Hovedstyret består av tillitsvalgte advokater. Hovedstyret velges av representantskapet. Medlemmer velges for fire år, og kan ikke gjenvelges. Lederen velges for to år, og kan gjenvelges én gang.

Hovedstyret skal bestå av 10 personer i tillegg til foreningens leder – dersom lederen ikke allerede er innvalgt til hovedstyret.

Hovedstyrets oppgaver

Hovedstyret leder foreningens virksomhet og forvalter dens midler, og har avgjørelsesmyndighet i alle forenings- og fagpolitiske spørsmål som ikke eksklusivt er lagt til representantskapet eller andre foreningsorganer.

Hovedstyret fastsetter alle kontingenter og avgifter, vedtar Advokatforeningens budsjett, samt avgir årsberetning og fremlegger regnskap for representantskapet.

Hovedstyret ansetter foreningens generalsekretær og redaktører til Advokatbladet og Advokatforeningens øvrige publikasjoner.

Hovedstyret oppnevner leder og medlemmer til foreningens ulike utvalg, og vedtar mandat og retningslinjer for utvalgene.

Hovedstyret avgir uttalelser og fastsetter anbefalinger på foreningens vegne i advokatrelaterte spørsmål.

Hovedstyret vedtar behandlingsregler for disiplinærutvalgene, og treffer avgjørelser i disiplinærforhold der avgjørelsesmyndighet er lagt til hovedstyret.

Leder Wessel-Aas, Jon Advokatfirmaet Glittertind AS
Nestleder Wold, Trude Marie Advokatfirmaet Wold AS
Medlem Berg, Karianne Tilseth Advokatfirmaet Strand & Co ANS
Medlem Dyrland, Bjørn Advokatfirmaet Dyrland AS
Medlem Døssland, Bjarte Døssland Advokatfirma AS
Medlem Frøland, Ruth Nying Advokatfirmaet Tønset AS
Medlem Hellesen, Silje Christine Elden Advokatfirma AS
Medlem Merckoll, Else-Marie Langseth Advokatfirma DA
Medlem Nakstad, Cecilie Matrix Advokater AS
Medlem Ramani, Mohsin Advokatfirma DLA Piper Norway DA
Medlem Shetelig, Kaare Andreas Wikborg Rein Advokatfirma AS
Observatør Minde, Liv Silje Deloitte Advokatfirma AS