Haugaland og Sunnhordland krets

Veileder ved isolasjon

Vedlagt følger veileder ved isolasjon, utarbeidet av dommerforeningen sitt menneskerettsutvalg.

Her kan du lese veilederen