Østfold og Follo krets

Leder Lystad, Anne-Berit Økland Advokatfirmaet Varder AS
Nestleder Sandsberg, Åste Emilie Advokatfirmaet Varder AS
Medlem Gaarder, Henny Kristine BDO Advokater AS avd. Moss