Sør-Rogaland krets

Nyhet

Oppnevninger av forsvarere og bistandsadvokater ved Sør-Rogaland tingrett

Sør-Rogaland tingrett har spesialisert oppnevninger av forsvarere og bistands-advokater utenom i anledning rettsmøter og hovedforhandlinger til en egen gruppe dommere, en oppnevningsgruppe. Formålet er en mer enhetlig og forutsigbar praktisering av gjeldende regelverk, og særlig bestemmelsene i straffeprosessloven § 100 andre ledd og § 107 a tredje ledd.