Sør-Rogaland krets

Yngre Advokater Sør-Rogaland Krets arbeider for å ivareta interessene til yngre advokater som er medlemmer av Advokatforeningen og som geografisk hører inn under Sør-Rogaland krets.

Yngre Advokater Sør-Rogaland arrangerer den tradisjonsrike «Jussepilsen» for alle jurister i distriktet, uavhengig av alder og tittel. I tillegg har vi kurs og sosiale arrangement for kretsens medlemmer under 40 år. Vi er også en ressurs for yngre advokater som kan kontaktes dersom det er behov for informasjon eller veiledning om områder som faller inn under Advokatforeningens virke. YAs styre har også en observatør i styret til Sør-Rogaland krets.

Leder Jensen, Vetle Andre Mitchell Advokatfirmaet SjødinMeling AS
Nestleder Bø, Susanne Haver Advokatfirma AS
Medlem Folkvord, Ingrid Øvregård TP Advokatfirma DA
Medlem Husebye, Lars Advokatfirmaet Selmer AS
Medlem Risholt, Gaute Randulf Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
Medlem Warda, Sara Habib Advokatfirmaet Selmer AS