Troms krets

Yngre Advokater Troms krets arbeider for å ivareta interessene til yngre advokater i kretsen. Yngre Advokater Troms arrangerer både faglige og sosiale arrangementer for medlemmer under 40 år. De siste årene har Troms hatt et årlig høstkurs med festmiddag i samarbeid med YA Midt-Hålogaland. Yngre advokater forsøker å finne kurstemaer som er særlig relevante og aktuelle for yngre advokater og fullmektiger.Yngre Advokater mottar årlig midler fra Troms krets.

Leder Norø, Mariell Advokatfirmaet Østgård DA
Medlem Nilsen, Marianne Elden Advokatfirma AS - Tromsø
Medlem Tobiassen, Wilde Elea Korntorp Advokatene Rekve, Pleym & Co