Troms krets

Yngre Advokater Troms krets arbeider for å ivareta interessene til yngre advokater i kretsen. Yngre Advokater Troms arrangerer både faglige og sosiale arrangementer for medlemmer under 40 år. De siste årene har Troms hatt et årlig høstkurs med festmiddag i samarbeid med YA Midt-Hålogaland. Yngre advokater forsøker å finne kurstemaer som er særlig relevante og aktuelle for yngre advokater og fullmektiger.Yngre Advokater mottar årlig midler fra Troms krets.

Leder Hauan, Viktoria SANDS Advokatfirma DA
Medlem Løvås, Linn Sofi Advokatene Rekve, Pleym & Co
Medlem Nilsen, Marianne Elden Advokatfirma AS - Tromsø