Trøndelag krets

Leder Myhr, Thomas Hoff Pretor Advokat AS
Nestleder Falk-Larssen, June Bjerkan Stav Advokatfirma AS
Medlem Wæhle, Aud-Silje BDO Advokater AS avd Trondheim