Lovutvalget for Miljø, klima og bærekraft

Leder Oftedal, Arne Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Medlem Aulie, Cathrine Bærum kommune - Kommuneadvokaten
Medlem Bratteng, Einar Advokatfirmaet Berngaard AS
Medlem Hambro, Cathrine Bull & Co Advokatfirma AS
Medlem Madsen, Camilla Meland Harris Advokatfirma AS
Medlem Nordstrøm, Tina Storsletten Fagforbundet
Medlem Stubholt, Liv Monica Advokatfirmaet Selmer AS