Lovutvalget for asyl- og utlendingsrett

Leder Halvorsen, Olga Advokat Olga Halvorsen
Medlem Gåskjenn, Per-Erik Per-Erik Gåskjenn - Bergen Legal
Medlem Helle, Félix Olivier Humlen Advokater AS
Medlem Houshmand, Maral Advokatfirmaet Staff AS
Medlem Riibe-Stokland, Daniel Advokatfirmaet Wold AS
Medlem Rusiti, Ida Kumrije Advokatfirmaet Andenæs DA
Medlem Sørensen, Kjetil Sørensen Advokater AS