Lovutvalget for asyl- og utlendingsrett

Leder Halvorsen, Olga Advokat Olga Halvorsen
Medlem Helle, Félix Olivier Humlen Advokater AS
Medlem Houshmand, Maral Advokatfirmaet Staff AS
Medlem Løland, Elisabeth Poverud Deloitte Advokatfirma AS
Medlem Riibe-Stokland, Daniel Advokatfirmaet Wold AS
Medlem Rusiti, Ida Kumrije Advokatfirma Andenæs Aaløkken Veum DA
Medlem Sørensen, Kjetil Sørensen Advokater AS