Lovutvalget for Børs- og verdipapirhandelrett

Leder Rogdaberg, Bjarne Advokatfirmaet Schjødt AS
Medlem Dahl, Hege AGP Advokater AS
Medlem Jarbø, Andreas Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
Medlem Sahl, Marianne Lind Advokatfirmaet Schjødt AS
Medlem Sandvik, Sverre Advokatfirmaet Wiersholm AS