Lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål

Leder Zimmermann, Liv Advokatfirmaet Hjort AS
Medlem Grøsfjeld, Kjell Erik Grøsfjeld Advokatfirma AS
Medlem Moe, Ingrid Sævold Harris Advokatfirma AS
Medlem Røsland, Stian Berger Advokatfirmaet Selmer AS
Medlem Skogvoll, Trond Kvale Advokatfirma DA - avd. Tromsø