Lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål

Leder Røsland, Stian Berger Advokatfirmaet Selmer AS
Medlem Lillevoll-Øvre, Ane Karine Tromsø kommune - Kommuneadvokaten
Medlem Moe, Ingrid Sævold Harris Advokatfirma AS
Medlem Nygård, Elisabeth Haver Advokatfirma AS
Medlem Skogvoll, Trond Kvale Advokatfirma DA - avd. Tromsø