Lovutvalget for erstatningsrett

Leder Asphaug, Marit Landsorganisasjonen i Norge
Medlem Grefslie, Mari Advokatfirmaet Ness Lundin DA
Medlem Lohne, Einar I. Langseth Advokatfirma da
Medlem Lunde, Trond Werner Kogstad Lunde & Co DA Advokatfirma MNA
Medlem Nesset, Christian Kjellby SANDS Advokatfirma DA
Medlem Sanderød, Jakob Mo Gjensidige Forsikring ASA