Lovutvalget for erstatningsrett

Leder Asphaug, Marit Landsorganisasjonen i Norge
Medlem Grefslie, Mari Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Medlem Lohne, Einar I. Langseth Advokatfirma DA
Medlem Nesset, Christian Kjellby SANDS Advokatfirma DA
Medlem Roalkvam, Janne Eide Advokatfirma Bull Årstad DA
Medlem Sanderød, Jakob Mo Gjensidige Forsikring ASA