Lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk

Leder Fagerli, Gerd Aaland Harris Advokatfirma AS
Medlem Andresen, Erik Staurset Advokatfirmaet Schjødt AS
Medlem Fjørtoft, Tore Advokatfirmaet Schjødt AS
Medlem Mikkelsen, Kenneth Advokatfirmaet Østgård DA
Medlem Økland, Ask Advokat Ask Økland