Lovutvalget for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso

Leder Aase, Frank C. Brækhus Advokatfirma DA
Medlem Karlsen, Ole Magnus Advokatfirmaet Berggren AS
Medlem Myhre, Reidar Advokatfirmaet Thommessen AS
Medlem Snertingdalen, Stine Dalenhag Kvale Advokatfirma DA
Medlem Stav, John Aksel Bjerkan Stav Advokatfirma AS
Medlem Ulriksen, Ellen Synnøve Schult Advokatfirmaet Haavind AS