Lovutvalget for selskapsrett

Leder Reiersen, Hedvig Bugge Wikborg Rein Advokatfirma AS
Medlem Berge, Stig Advokatfirmaet Thommessen AS
Medlem Holmen, Johan Endre Aneo AS
Medlem Paulsen, Gunn Merete Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
Medlem Perland, Olav Fredrik Advokatfirmaet Wiersholm AS
Medlem Tveter, Karl Otto Advokatfirmaet Skagastøl DA